§ LOVER OG REGLER

I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til et arbeidsforhold. Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styrets medlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag til forbedringer er ledd i en generell ordning for bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

GAVETYPE (beløpsgrensene er inkl. mva):
Premie for forbedringsforslag, en ordning alle bedrifter bør ha. Kr. 2.500,-
Ansatt i minimum 25/40/50 eller 60 års tjenestetid i bedriften. Kr. 8.000,-
Gullklokke med inskripsjon. Kr. 12.000,-

Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80—årsdag, eller slutt etter minst 10 år. Kr. 3.000,-
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25) Kr. 3.000,-
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50) Kr. 4.500,-

Andre gaver (som julegave etc.) Kr. 1.000,-