Publisert på

SKATTEREGLER

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver.

Regler for gaver i ansettelsesforhold
Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 2000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt.

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger:

Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000.

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 2000.

I følge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, eller at det er vanlig å markere jubileer. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter, men det er anledning til å gi gavekort så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Beløpene over er inkludert mva.

Publisert på

QR-Konkurranse

Svar og vær med i trekningen av en flott Blaupunkt Bluetooth Soundbar (16 Watt,innebygd FM-radio og mikrofon. Kobles enkelt til enhetene via Bluetooth eller AUX) alt du trenger å gjøre er å fortelle hvilket land Blaupunkt kommer i fra. Vinneren trekes den 7. mars.

Send in via mail her : post@signon.no

Eller scan QR koden for SMS.

Publisert på

E-HANDEL / NETTBUTIKK HOS THE SIGN ON COMPANY AS

Har din klubb, forening eller firma behov for å ha en felles plattform med profilprodukter så er E-handel / nettbutikk løsningen.

I 2015 passerte nordmenns netthandel av varer og tjenester hele 70 mrd. kroner fordelt på 54,5 millioner handler. Av den totale omsetningen sto tjenester for majoriteten av netthandelen med 52,2 prosent, mens varer sto for 43,3 prosent.

Sammen kartlegger vi dine behov og ambisjoner. Deretter skreddersyr vi den rette butikkløsningen for deg.

Publisert på

HVORFOR PROFILREKLAME?

Det er flere måter å fremme din logo eller budskap til din målgruppe. De mest populære er tv, radio, trykk og internett. Men hvor faller profilartikler inn i markedsmixen? Det er ingen tvil om at profileringsartikler gir økt salg og økt gjenkjennelse av varemerke til en uslåelig pris! I en undersøkelse utført for Svensk Bransjeforening i 2015 stilte hele 30% seg positivetil å motta profilreklame, men kun 11% stilte seg positive til TV-reklame. Ikke bare erfolk positive til å motta slik reklame, men bruksverdien er også høy, noe som betyr gjentatte eksponeringer av din logo/budskap. I samme studie fortalte hele 34 % at de brukte følgende profilprodukter hver dag: penner, krus, t-skjorter, vesker eller paraplyer.

En studie fra BPMA (British Promotional Merchandise Association) hevder at return on investment er langt høyere for profilartikler enn den er på bade radio og reklameskilt og ligger på linje med tvreklame og trykte medier. Grunnen til dette ligger I at profilartikler er langt rimeligere å anskaffe enn andre former for markedsføring, og den gjør ikke et uønsket stort innhugg I ditt reklamebudsjett. Profilreklame oppleves også mindre påtrengende enn annen type reklame og folk tar seg tid til å se på budskapet, i motsetning til for eksempel TV-reklame som de fleste klikker vekk hvis det er mulig.

I en jungel av produkter kan man lett bli overveldet og ende opp med en tilfeldig valgt reklameartikkel for din kampanje. Her bør du ta sikte på noe som er relevant for din forretning. Å finne en reklameartikkel som dine kunder synes er nyttig er veldig viktig.

Det å få noe gratis skaper en viktig positiv relasjon til ditt firma. Hele 85% sier at de har mottatt en profilprodukt, og en av tre sier de er sympatisk til mediet. Profilprodukter er et konkurransedyktig media, som gjør hele 30% mer positive til selskapet / merket som gir disse produktene. Hva er bemerkelsesverdig er at bare 4% anser seg selv å være mer negativ det samme.