Regler for skattefrie gaver til ansatte

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver.

Regler for gaver i ansettelsesforhold
Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 5.000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt.

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger: Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000.

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 2000.

Ifølge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser. For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, eller at det er vanlig å markere jubileer. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter, men det er anledning til å gi gavekort så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Beløpene over er inkludert mva.

§ LOVER OG REGLER
I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til et arbeidsforhold. Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styrets medlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag til forbedringer er ledd i en generell ordning for bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

GAVETYPE (beløpsgrensene er inkl. mva):
Premie for forbedringsforslag, en ordning alle bedrifter bør ha. Kr. 2.500,-
Ansatt i minimum 25/40/50 eller 60 års tjenestetid i bedriften. Kr. 8.000,-
Gullklokke med inskripsjon. Kr. 12.000,-
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80?årsdag, eller slutt etter minst 10 år.
Kr. 3.000,-
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25) Kr. 3.000,-
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50) Kr. 4.500,-

Andre gaver (som julegave etc.) Kr. 1.000,-