Vi er bærekraftige!

Vi har bevisst valgt å gjenbruke esker for å redusere vårt fotavtrykk og bidra der vi kan. Ved å praktisere gjenbruk, minsker vi behovet for nye ressurser og reduserer avfallsmengden. Vi oppfordrer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å bli med oss på reisen mot mer bærekraftige fremgangsmåter gjennom bevisste valg.

Gjenbruk = Bærekraft

Bærekraft må ses ut ifra et produkts livssyklusperspektiv. Det handler om en effektiv anvendelse av ressurser gjennom hele produktets livssyklus. Å øke produktets levetid er det viktigste vi kan gjøre for å minke produktets miljømessige belastning. Etter å ha fått en oversikt over miljøbelastning, jobber vi også sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere på 3 fokusområder:

1. Bærekraftige produkter - design og produktutvikling

2. Bærekraftig tilvirkning - innkjøp og produksjon

3. Bærekraftig distribusjon - transport og logistikkVi er ISO sertifiserte?

-og det betyr at det stilles krav til miljøsystem i bedriften. Det bety også at vi som organisasjon er i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Vi jobber med andre ord målrettet og konsekvent med å sikre at våre årodukter ikke inneholder farlige stoffer og at produktene vi selger holder en kvalitet vi kan stå inne for ? og om mulig kan gjenbrukes slik at vi forhindrer overforbruk. For å nå dette målet fokuserer vi på produkter av høy kvalitet, samt leverandører og samarbeidspartnere med fokus på holdbare og miljømerkede alternativer i deres sortiment. Vi gjør BEVISSTE VALG.

Vi har også sterk fokus på produktsikkerhet og kontroll av produktets medfølgende dokumentasjon. Dokumentasjonen på risikoprodukter kvalitetssjekkes alltid av vårt konsulentselskap som er eksperter på gjeldende lovverk. Det kan derfor hende at vi enkelte ganger ikke vil selge produktet kunden gjerne ønsker, men vi jobber da hardt for å finne et alternativ hvor dokumentasjonen er på plass. Dette sikrer kundene at produktene de kjøper fra Gosh er lovlige og uten farlige og forbudte kjemikalier.